Ռուսաստանը պահանջում է փոփոխություններ

«ՅԱԲԼՈԿՈ» կուսակցության 2011 թվականի նախընտրական հենահարթակը

Մեր նպատակը

«ՅԱԲԼՈԿՈ» կուսակցության գլխավոր նպատակն է` սահմանադրական ճանապարհով կառուցել իրավական ժողովրդավարական սոցիալական պետություն, որը կապահովի Ռուսաստանի դինամիկ զարգացումը և կոչված կլինի քաղաքացիների ծառայությանը:

Ինչու՞ ենք մենք գնում Դումա:

«ՅԱԲԼՈԿՈ»-ն գնում է խորհրդարան` ներկայացնելու քաղաքացիների շահերը և ըդունելու օրենքներ, որոնք կմոտեցնեն երկիրն այդ նպատակին:

Ինչի՞ դեմ ենք հանդես գալիս մենք:

Իշխանության և բիզնեսի սերտաճման դեմ: Մենք պահանջում ենք.

 • բոլոր «կերակրամանների» վերացում, որոնց միջոցով ռեսուրսների վաճառքից գոյացած և բյուջեի միջոցներն ընկնում են օլիգարխների և պաշտոնյաների գրպանները,
 • արգելել գործող բիզնեսմեններին և նրանց մերձավորագույն ազգականներին զբաղեցնել պետական պաշտոններ,
 • օֆշորներում գրանցված ընկերությունների հարկման հատուկ ռեժիմ, գրավային աճուրդների բենեֆիցիարների հարկումը կոմպենսացիոն հարկով:

Կաշառակերության դեմ: Մենք պահանջում ենք.

 • լրիվ ծավալով վավերացնել ՄԱԿ-ի Կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածը կաշառակերությանը հակազդեցության մասին, որը պարտավորեցնում է պատժել այն պաշտոնյաներին, ովքեր անկարող են բացատրել սեփական եկամուտների ծագումը,
 • կատարել պաշտոնյաների հայտարարագրերի ամբողջական ստուգում և պետական ծառայությունից հեռացնել նրանց, ովքեր չեն կարողացել ապացուցել եկամուտների և ունեցվածքի օրինականությունը

Երկրի քաղաքացիների հնարավորությունների անհավասարության դեմ: Մենք պահանջում ենք.

 • վերացնել պաշտոնյաների և պատգամավորների առավելությունները բնակարանային-կենցաղային, բժշկական, տրանսպորտային և այլ սպասարկման ոլորտներում, վերացնել «ազդանշանային լապտերները»,
 • ստեղծել միասնական կենսաթոշակային համակարգ պաշտոնյաների և հասարակ քաղաքացիների համար, չեզոքացնել խոշոր և փոքր բիզնեսի իրավական անհավասարությունը:

Էթնիկ թշնամանքի և անհանդուրժողականության դեմ: Մենք պահանջում ենք.

 • խստիվ պատասխանատվության ապահովում էթնիկ թշնամանքի և էթնիկ ու ռասայական հատկանիշով խտրականության դրսևորման համար,
 • միջնակարգ դպրոցի ծրագրի մեջ ազգամիջյան շփման (միջմշակութային հաղորդակցության) դասերի ներմուծում:

Ընդդեմ ամբողջատիրության և ստալինիզմի: Մենք պահանջում ենք.

 • պատասխանատության ներմուծում ստալինյան և բոլշեվիկյան ռեպրեսիաների արդարացման համար,
 • ամբողջատիրական անցյալի հաղթահարման պետական ծրագրի ընդունում:

Հանուն ինչի՞ ենք պայքարում մենք:

Ժամանակակից պետության` մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պետության համար

Հանուն անձի անձեռնմխելիության և իրավուքների

 • անձնական կյանքի գաղտնիության. նամակագրության և հեռախոսային խոսակցությունների, բնակարանի անձեռնմխելիության,
 • կամայականորեն ազատությունը սահմանափակելուց և դրանից զրկելուց պաշտպանելու,
 • քաղաքացիների նկատմամբ անօրինական գործողությունների համար իրավապահ մարմինների աշխատակիցների պատժման անկասելիության,
 • ազատազրկման վայրերում քաղաքացիների պահման արժանավայել պայմանների երաշխիքների:

Հանուն քաղաքացիական իրավունքների

 • պիկետների, հանրահավաքների, երթերի, ցույցերի իրականացման ծանուցագրային կարգի,
 • տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների երաշխիքների, կանանց նկատմամբ խտրականության և բռնության կանխարգելման,
 • ոչ կոմերցիոն միությունների ստեղծման և աշխատանքի ազատության,
 • ԶԼՄ-ների ազատության անվերապահ պահպանման
 • անկախ համազգային հասարակական հեռուստատեսության ստեղծման

Հանուն ժողովրդավարության

 • ընտրությունների կեղծման, դրանցում վարչական ռեսուրսի կիրառման անթույլատրելիության,
 • ընտրական հանձնաժողովների կազմերի ձևավորմանը բոլոր կուսակցությունների պարտադիր մասնակցության,
 • քաղաքական կուսակցությունների գրանցման պարզեցման,
 • բոլոր մակարդակների օրենսդիր հավաքներում քաղաքական կուսակցությունների ստացած ձայների շեմի մինչև 3% իջեցման

Անկախ օբյեկտիվ դատարանի

 • դատական կաշառակերությունից և կանխակալությունից տուժածների ազատման և իրավունքների վերականգնման,
 • անարդարադատ որոշումների համար դատավորների պատասխանատվության խստացման,
 • դատական կորպուսի արմատական նորացման,
 • ուժային կառույցների և հատուկ ծառայությունների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության,
 • ԱԴԾ (ФСБ), ՊԴԾ (ФСО), ոստիկանության և այլ ուժային կառույցների լիազորություններն անհիմն կերպով ընդլայնող օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի վերացման,
 • խորհրդարանական վերահսկողության և խորհրդարանական հետաքննության, հասարակական կազմակերպությունների կողմից վերահսկողության:

Հանուն արդյունավետ ֆեդերալիզմի և ազգային քաղաքականության

 • դաշնության սուբյեկտների բնակչության կողմից Դաշնության խորհրդի անդամների ընտրության,
 • ՌԴ սուբյեկտների գործադիր իշխանության ընտրելիության,
 • աշխարհաքաղաքական ռիսկի, էկոլոգիական աղետի և ոչ բարենպաստ կլիմայական պայմաններով տարածաշրջաններին պետական աջակցության համար,
 • Ռուսաստանի ժողովուրդների լեզուների (թաթարերենի, բաշկիրերենի և այլն) և մշակույթների պետական աջակցության, պետական դաշնային և տարածաշրջանային ԶԼՄ-ներով Ռուսաստանի ժողովուրդների լեզուներով կանոնավոր հրապարակումների և հառարձակման,
 • ազգային հանրապետությունների բնակիչներին մայրենի լեզվով որակյալ կրթություն ստանալու երաշխավորման: Ռուսաստանի ողջ տարածքում միջնակարգ դպրոցներում ցանկացողներին ապահովել մայրենի լեզվի ուսուցման հնարավորություն:

Հանուն լիակատար տեղական ինքնակառավարման

 • տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նրանց հետ չհամաձայնեցված որոշումներ պարտադրող օրենքների վերանայման,
 • գույքային հարկերից բոլոր մուտքերը տեղական մակարդակ փոխադրելու

Հանուն պրոֆեսիոնալ բանակի

 • պայմանագրային հիմունքներով ձևավորվող պրոֆեսիոնալ բանակին անցման, զինծառայողների դրամական բավարարության բարձրացման և բնակարանային ապահովման, թոշակների հաշվարկի խտրական կարգի վերացման,
 • բանակի կառուցվածքի և թվաքանակի, տեխնիկական հագեցվածության` իրական սպառնալիքների հետ համապատասխանեցման

Հանուն արդյունավետ արտաքին քաղաքականության

 • երկրի ամբողջականության պահպանման և Ռուսաստանի`հարակից երկրների համար անվտանգության երաշխավորի վերածման,
 • Եվրոպայի ու Եվրոմիության երկրների հետ Ռուսաստանի համագործակցության նոր ձևերի զարգացման, վիզային ռեժիմի վերացման,
 • միջազգային կազմակերպություններում և կոնվենցիաներում, որոնց նորմատիվները և ստանդարտները անհրաժեշտ և օգտակար են երկրի զարգացման համար, Ռուսաստանի մասնակցության ընդլայնում:

Հանուն սւցիալական շուկայական տնտեսության

Հանուն մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիության

 • զանգվածային սպառողի` մինորիտարային բաժնետերերի, բնակարանների սեփականատերերի, գյուղական տների, հողամասերի և այլն, իրավունքների պահպանման և պաշտպանության,
 • սեփականության իրավունքի գրանցման արագացման և պարզեցման

Հանուն մրցակցության

 • բնական մենաշնորհների խոշոր ծախսերի իրականացման համար որպես միակ մեխանիզմ` թափանցիկ սակարկության,
 • կորպորատիվ ծախսերի մասին համացանցում բնական մոնոպոլիաների տեղեկատվության հրապարակման,
 • վարչական խոչընդոտների ստեղծման և ձեռնարկատերերի վրա ճնշում գործադրելու համար պատժի խստացման,
 • մենաշնորհների սակագների հաստատման թափանցիկ ընթացակարգի սահմանման, նախորդ տարվա գնաճի մակարդակով սակագների աճի սահմանափակման:

Հանուն նոր տնտեսական քաղաքականության և հումքային կախվածության դադարեցման

Ռուսական տնտեսության աճի` առավելագույն կերպով արագացման նպատակով մենք մշակել ենք անհատական մասնավոր տների զանգվածային կառուցման ծրագիր` «Հող-տներ-ճանապարհներ»: Արդեն այսօր Ռուսաստանը հնարավորություն ունի միլիոնավոր իր քաղաքացիներին թույլ տալ կառուցել տուն իրենց և իրենց երեխաների համար` սեփական հողում: Հնարավոր և անհրաժեշտ ենք համարում ենթակառուցվածքներով հանդերձ հողի զանգվածային անվճար հանձնումը որպես ընտանեկան տների կառուցման ենթակա մասնավոր սեփականություն: «Հող-տներ-ճանապարհներ» ծրագրի իրականացման արդյունքը կհանդիսանան.

 • հողի անվճար փոխանցումը քաղաքացիներին` բնակարանային շինարարության նպատակային նշանակությամբ, ներքին պահանջարկի զարգացումը և իրական տնտեսության արագացված աճը, ինչը կապահովի միլիոնավոր նոր աշխատատեղեր` ի հաշիվ անհատական բնակարանների զանգվածային շինարարության,
 • քաղաքացիներինենթակառուցվածքներով հանդերձ հողերի փոխանցման ապահովումը. Ճանապարհների շինարարություն, գազիֆիկացում, էլեկտրոֆիկացում, ջրամատակարարում պետության հաշվին և նրա աջակցությամբ (հիմնականում պահուստային հիմնադրամներից):

Հանուն փոքր և միջին բիզնեսի իրական աջակցության

 • պետական արտաբյուջետային հիմադրամներում ապահովագրական վճարների դրույքների նվազեցման,
 • արտոնյալ վարկավորման համակարգի կազմակերպման,
 • «ժողովրդական շուկաների» ստեղծման` փոքր բիզնեսի կոոպերատիվների համար շուկայի ստեղծման նպատակով հողի գնման արտոնյալ իրավունքի,
 • վարձակալվող մունիցիպալ փակ տարածքների և նրանց տակ գտնվող հողի գնման իրավունքի կոշտ երաշխիքներ,
 • բիզնեսի համար ընդհանուր հարկային բեռի նվազեցման` բացի խոշոր և հումքային բիզնեսից:

Հանուն սոցիալական շերտավորման կրճատման

 • մինչև նվազագույն կենսաապահովման մակարդակը սպառողական զամբյուղի ապրանքների և ծառայությունների ցանկի ըմդլայնման և ծավալի մեծացման,
 • ոչ պակաս, քան մինչև միջին աշխատավարձի հիսուն տոկոսի մակարդակը նվազագույն աշխատավարձի աճի,
 • հումքային ռեսուրսների վաճառքից գոյացող միջոցների մի մասի հաշվին մեծ սերնդի հիմնադրամի ստեղծման,
 • կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների չափի մեծացման,
 • հաշմանդամության նպասների չափի մեծացման, հաշմանդամների համար աշխատատեղերի և քաղաքներում «անխոչընդոտ» միջավայրի ստեղծման:

Հանուն աշխատանքային իրավունքների երաշխիքների

 • գործադուլի անցկացման իրական իրավունքի,
 • փոխառային աշխատանքի արգելման,
 • ազատ արհմիությունների ստեղծման երաշխիքների, արհմիութենական առաջնորդների հեռացման դեմ երաշխիքների:

Հանուն մարդկային կապիտալում ներդրումների

Հանուն կրթության զարգացման

 • անվճար միջնակարգ և հասանելի բարձրագույն կրթության,
 • մանկապարտեզների թվի աճի, նախակրթական հաստատությունում յուրաքանչյուր երեխայի տեղով ապահովման,
 • նախակրթական հաստատությունների, դպրոցների, մասնագիտական ուսումնարանների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասատուների աշխատավարձի բազմապատիկ բարձրացման,
 • կրթական հաստատություններում կոմերցիոնալացումից հրաժարման և կաշառակերության կասեցման:

Հանուն առողջապահության հասանելիության և որակի

 • անվճար ծառայությունների ստանդարտացմամբ անվճար առողջապահության հասանելիության,
 • բժշկական աշատողների աշխատավարձերի բարձրացման,
 • բնակչության պարտադիր անվճար դիսպանսերացման,
 • ունիկալ դեղամիջոցների և բժշկական սարքավորման ներմաուծման տուրքերի վերացման:

Հանուն գիտության սատարման

 • գիտնականների ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքների կոշտ երաշխիքների ստեղծման,
 • երիտասարդ գիտնականների պետական աջակցության,
 • գիտական հետազոտությունների համար ունիկալ սարքավորումների ներմուծման տուրքերի վերացման:

Հանուն ռուսաստանյան մշակույթին քազաքացիների հաղորդակցման

 • մշակույթի և արվեստի ֆինանսավորման մեծացման,
 • մշակույթի օբյեկտների տարածքային և գնային հասանելիության ապահովման,
 • պետական միջոցների հաշվին աճող սերնդի` մշակությային կյանքում ներգրավման:

Հանուն շրջակա միջավայրի մաքրության

 • էկոլոգիայի նախարարության վերստեղծման,
 • պետական էկոլոգիական փորձագիտության ինստիտուտի վերականգնման,
 • արտասահմանից օգտագործված միջուկային վառելիքի բերումից, նոր ԱԷԿ-ների կառուցումից հրաժարման և ռեսուրսը սպառած ԱԷԿ-ների շահագործումից դուրս բերման:

«ՅԱԲԼՈԿՈ» -ն Ռուսաստանի քաղաքացիներին առաջարկում է այնպիսի ծրագիր, որը մեր երկրի համար կապահովի ընթացք` զարգացման ճանապարհով: Այդ ճանապարհով գնացել և գնում են այն բոլոր պետությունները, որոնք XXI դարի սկզբին հասել են սեփական քաղաքացիների` աշխարհում ամենաբարձր մակարդակի բարեկացության:

Մեր երկիրն այսօր կանգնած է ընտրության առջև.

 • Կամ նա XXI դարում կգնա զարգացման ճանապարհով,
 • Կամ նա կշարունակի գնալ լճացման ճանապարհով, կգլորվի դեպի երրորդ աշխարհ և ներկա սահմաններում չի գոյատևի մինչև XXI դարի կեսը:

Այդ ընտրությունն այսօր պետք է կատարեք դուք, հարգելի ընտրողներ: